Algus


Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus asub Põhja-Sakala valla territooriumil kaunis Lõhavere pargis. Tohterdamisega on tegeletud Lõhavere haiglas erinevate nimede all alates 1966. aasta detsembrist.

Alates 2011.a. mahutab  hoone 82 elanikku, nendest  73 kohta üldhooldekoduteenusena  ja 9 voodikohta iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks. Elamiseks on ühe - ja kahekohalised toad mõisaajastu hõngulises hoones, kuid samas tänapäevastes tingimustes.

Kuidas siia teenusele saab?

SA Lõhavere Ravi - ja Hooldekeskuse kliendiks võib soovi korral saada iga eakas ja füüsilise puudega isik kõikjalt Eestist. Vajalik on eelnev kokkulepe juhtkonnaga.

Vajalikud dokumendid:


 

Teenused

Iseseisev statsionaarne õendusabi

MIS ON ÕENDUSABI?

iseseisev statsionaarne õendusabi on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskesthaigusest tingitud vaevuste leevendamiseks.  Allikas: Eesti Haigekassa

SA Lõhavere ravi-ja hooldekeskus on Eesti Haigekassa lepingupartner.

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus on tähtajaline tervishoiuteenus.

Õendusabiteenusele suunab patsiendi perearst  või erialaarsti saatekirjaga.

Õendusabi eesmärgiks on patsiendile parima võimaliku elukvaliteedi/toimetuleku saavutamine/säilitamine.

Iseseisva statsionaarse õendusabi osakond:

Iseseisva statsionaarsele õendusabiteenusele registreerimine:

Iseseisev statsionaarne õendusabi teenuse osutamine toimub kogenud meditsiiniõdede ja arsti kaasabil.

Teenuse hind: Haigekassa rahastab teenust 85% ulatuses, patsiendi omaosalus alates 01.04.2020 on 12.681 EUR voodipäev.

OLUKORRAST TINGITUNA VÕTAME TEENUSELE AINULT COVID-19 TESTI TEINUD PATSIENTE.

TEST VÕIB OLLA TEHTUD KUNI 48 TUNDI ENNE TEENUSELE SAABUMIST. VAREM TEHTUD TESTID EI OLE ARVESTATAVAD.


Tasuline üldhooldusteenus

Hooldusteenus on tähtajatu hoolekandeteenus. Hooldusteenust osutatakse eakatele ja puudega isikutele, kes ei tule iseseisva eluga kodustes tingimustes toime ning kelle toimetulekuvõime on oluliselt alanenud.

Teenusele soovija tuleb registreerida järjekorda telefonil 437 2069 või 437 2103. Registreerida saab ka elektroonselt, täites kodulehel oleva avalduse.

Teenuse eest peab tasuma reeglina klient ja/või kliendi perekond. Hinnad on välja toodu Hinnakirja lehel.

OLUKORRAST TINGITUNA VÕTAME TEENUSELE AINULT COVID-19 TESTI TEINUD PATSIENTE.

TEST VÕIB OLLA TEHTUD KUNI 48  TUNDI ENNE TEENUSELE SAABUMIST. VAREM TEHTUD TESTID EI OLE ARVESTATAVAD.