Hinnakiri

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus

Sihtgrupiks on patsiendid, kes vajavad õendusabi, kuna ei saa endaga iseseisvalt hakkama kroonilistest haigustest tingitud funktsionaalsete häirete ja/või puuete tõttu.

Ravi eest tasub 85% ulatuses Eesti Haigekassa. Alates 01.06.2021 on patsiendi omaosalus 13,263  eurot  voodipäeva eest. Ravi kestab vastavalt arsti ettekirjutusele.

Alates 01.01.2020.a. lisandub voodipäevatasu 2.50 ühe voodipäeva kohta 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi kohta. Kokku 25.00 eurot.

Tasuline hoolekandeteenus

Hooldusteenust osutatakse vastavalt hinnakirjale eakatele ja puudega isikutele, kes ei tule iseseisva eluga kodustes tingimustes toime.


SA Lõhavere ravi-ja hooldekeskuse nõukogu  koosoleku otsusega 03.07.2015 on kehtestatud hinnakiri kliendile transporditeenuse osutamiseks perearsti ja eriarsti juurde. Ühe kilomeetri hind on 30 senti. 

 kehtestatakse uus kohamaksumuse hinnakiri alates 01. aprill  2021.a.


Baashind ööpäevas:

·         Juurdeehituses ja mõisamaja esimesel korrusel kahekohalises toas 27.00 eurot.

·         Juurdeehituse ühekohalises toas     28.50 eurot.

·         Mõisamaja kahekohalises toas       28.00  eurot.

·         Mõisamaja ühekohalises toas         29.50 eurot


Millele   lisandub vajadusel mähkmete maksumus      2.50 eurot  ööpäevas ja isiklike ravimite maksumus.


Statsionaarsel haiglaravil viibimise perioodil on hooldusteenuse tasuks alates viiendast päevast 70% kohamaksumusest.