Külastaja meelespea


 KÜLASTAMINE TULEB ETTE REGISTREERIDA VÄHEMALT 24 TUNDI.


     KÜLASTAJAL EI TOHI OLLA HINGAMISTEEDE INFEKTSIOONI HAIGUSTUNNUSEID.

      KÜLASTAJAL EI TOHI OLLA OLNUD KOKKUPUUDET COVID-19 LÄHIKONTAKTSEGA.