Teated

Alates 07.04.2021 on külastused taas lubatud. Külastused tuleb ette registreerida 24 tundi. 

Külastusi saab registreerida tööpäevadel kella 8.00 kuni 16.00  telefonil 4372 069.