Ravikeskuse hoone asub kunagises mõisahoones vaikses, kaunis  maakohas keset mõisaparki. Lõhavere mõis (saksa k. Lehowa) on 17. sajandil rajatud arvatavasti Lehola Lembitule kuulunud Lõhavere (Lehola) muinaslinnuse maadele. 18.-19. sajandil kuulus mõis von Strykide aadliperekonnale. Pikk madala katusega kahekorruseline peahoone on ehitatud arvatavasti 19. sajandi alguspoolel. Ehitis on maakividest, krohvkattega, puitosad värvitud. Puitkonstruktsiooniga viilkatus. Peasissepääsu ees  on sammastega portikus, taga puitkonstruktsiooniga veranda. Säilinud on ka mõned ümberehitatud kõrvalhooned – katlamaja, töökoda, kuur. Möödunud sajandi I poolel kasutati hoonet kodunduskoolina.

2011 aastal ehitati mõisahoone ümber ja valmis  juurdeehitus, projekti autor  arhidekt Olav Remmelkoor ja ehitajaks Silindia OÜ.