Sihtasutus
Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
Tel 437 2103
Pühapäev, 24. jaanuar 2021
Algus > Hinnakiri

Hinnakiri

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus

Sihtgrupiks on patsiendid, kes vajavad õendusabi, kuna ei saa endaga iseseisvalt hakkama kroonilistest haigustest tingitud funktsionaalsete häirete ja/või puuete tõttu.

Ravi eest tasub 85% ulatuses Eesti Haigekassa. Alates 01.04.2020 on patsiendi omaosalus 12,681  eurot  voodipäeva eest. Ravi kestab vastavalt arsti ettekirjutusele.

Alates 01.01.2020.a. lisandub voodipäevatasu 2.50 ühe voodipäeva kohta 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi kohta. Kokku 25.00 eurot.

Tasuline hoolekandeteenus

Hooldusteenust osutatakse vastavalt hinnakirjale eakatele ja puudega isikutele, kes ei tule iseseisva eluga kodustes tingimustes toime.

SA Lõhavere ravi-ja hooldekeskuse nõukogu  koosoleku otsusega kehtestatakse uus kohamaksumuse hinnakiri alates 01. aprill 2020.a.


KOHAMAKSUMUS ÖÖPÄEVAS:

·         Juurdeehituses ja mõisamaja esimesel korrusel kahekohalises toas 25.50 eurot.

·         Juurdeehituse ühekohalises toas 27.00 eurot.

·         Mõisamaja kahekohalises toas 26.50  eurot.

·         Mõisamaja ühekohalises toas 28.00 eurot


Millele   lisandub vajadusel mähkmete maksumus      2.50 eurot  ööpäevas ja isiklike ravimite maksumus.


Statsionaarsel haiglaravil viibimise perioodil on hooldusteenuse tasuks alates viiendast päevast 70% kohamaksumusest.


 

 

 

 

 
powered by cmsimple.dk