Sihtasutus
Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
Tel 437 2103
Pühapäev, 15. september 2019
A

A

Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus asub Suure-Jaani valla territooriumil kaunis Lõhavere pargis. Tohterdamisega on tegeletud Lõhavere haiglas erinevate nimede all alates 1966. aasta detsembrist.

Alates 2011.a. mahutab  hoone 82 elanikku, nendest  73 kohta üldhooldekoduteenusena  ja 9 voodikohta iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks. Elamiseks on ühe - ja kahekohalised toad mõisaajastu hõngulises hoones, kuid samas tänapäevastes tingimustes.

Kuidas siia teenusele saab?

SA Lõhavere Ravi - ja Hooldekeskuse kliendiks võib soovi korral saada iga eakas ja füüsilise puudega isik kõikjalt Eestist. Vajalik on eelnev kokkulepe juhtkonnaga.

Vajalikud dokumendid:

 • pass
 • puude korral seda tõendav dokument
 • pere- või raviarsti väljavõte haigusloost
 • kohaliku omavalitsuse poolt suunatule garantiikiri tasumise kohta
 • eraisikust maksja puhul sõlmime kohapeal lepingu


 

Teenused

Iseseisev statsionaarne õendusabi

MIS ON ÕENDUSABI?

iseseisev statsionaarne õendusabi on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskesthaigusest tingitud vaevuste leevendamiseks.  Allikas: Eesti Haigekassa

SA Lõhavere ravi-ja hooldekeskus on Eesti Haigekassa lepingupartner. Lepingu nr 6166014,  kehtivusega 01.07.2014 kuni 30.06.2018.

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus on tähtajaline tervishoiteenus.

Õendusabiteenusele suunab patsiendi perearst  või erialaarsti saatekirjaga.

Õendusabi eesmärgiks on patsiendile parima võimaliku elukvaliteedi/toimetuleku saavutamine/säilitamine.

Iseseisva statsionaarse õendusabi osakond:

 • 8 voodikohta
 • Palatid on 1-2 - kohalised
 • Meie külastusajad on paindlikud ning lähedastel on võimalik viibida haige juures kella 10.00 – 20.00.

Iseseisva statsionaarsele õendusabiteenusele registreerimine:

 • Vajalik perearsti / erialaarsti saatekiri
 • Registreerimine telefonil: 437 2069
 • Õendusabi osakonna telefon: 437 2069

Iseseisev statsionaarne õendusabi teenuse osutamine toimub kogenud meditsiiniõdede ja arsti kaasabil.

Teenuse hind: Haigekassa rahastab teenust 85% ulatuses, patsiendi omaosalus alates 01.01.2019 on 11.049 EUR voodipäev.


Tasuline hooldusteenus

Hooldusteenus on tähtajatu hoolekandeteenus. Hooldusteenust osutatakse eakatele ja puudega isikutele, kes ei tule iseseisva eluga kodustes tingimustes toime ning kelle toimetulekuvõime on oluliselt alanenud.

Teenusele soovija tuleb registreerida järjekorda telefonil 437 2069 või 437 2103. Registreerida saab ka elektroonselt, täites kodulehel oleva avalduse.

Teenuse eest peab tasuma reeglina klient ja/või kliendi perekond. 

 
powered by cmsimple.dk