Sihtasutus
Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
Tel 437 2103
Neljapäev, 01. juuni 2023
Algus

Algus


Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus asub Põhja-Sakala valla territooriumil kaunis Lõhavere pargis. Tohterdamisega on tegeletud Lõhaveres erinevate nimede all alates 1966. aasta detsembrist.

Alates 2011.a. mahutab  hoone 82 voodikohta. Elamiseks on ühe - ja kahekohalised toad mõisaajastu hõngulises hoones ja juurde ehitatud osas. Elamistingimused on kaasaegsed, avarad ruumid ja koridorid võimaldavad ka ratastooli kasutajatel takistusteta liikuda.

Kuidas siia teenusele saab?

SA Lõhavere Ravi - ja Hooldekeskuse kliendiks võib soovi korral saada iga eakas ja füüsilise puudega isik kõikjalt Eestist. Vajalik on eelnev kokkulepe juhtkonnaga.

Vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendav dokument
  • puude korral seda tõendav dokument
  • pere- või raviarsti väljavõte haigusloost ja raviskeemist
  • kohaliku omavalitsuse poolt suunatule garantiikiri tasumise kohta
  • eraisikust maksja puhul sõlmime kohapeal lepingu


 

Tasuline üldhooldusteenus

Hooldusteenus on tähtajatu hoolekandeteenus. Hooldusteenust osutatakse eakatele ja puudega isikutele, kes ei tule iseseisva eluga kodustes tingimustes toime ning kelle toimetulekuvõime on oluliselt alanenud.

Teenusele soovija tuleb registreerida järjekorda telefonil 437 2069 või 437 2103. Registreerida saab ka elektroonselt, täites kodulehel oleva avalduse.


OLUKORRAST TINGITUNA VÕTAME TEENUSELE AINULT PCR COVID-19 TESTI TEINUD PATSIENTE.

TEST VÕIB OLLA TEHTUD KUNI 48  TUNDI ENNE TEENUSELE SAABUMIST. VAREM TEHTUD TESTID EI OLE ARVESTATAVAD.
 

 
powered by cmsimple.dk